دانشمندان آمریکایی جلبک اسپیرولینا را جایگزین کاملی برای گرده گل در فصول و مناطق کم گل شناسایی کردند . که سلامت و ایمنی کلونی را نیز افزایش می‌دهد.

کمبود مواد غذایی در زنبور عسل باعث افزایش پارازیت‌ها ، بیماریها و حمله حشرات دیگر به کلونی می شود .

تبدیل شدن زمین ها به زمین های کشاورزی تک محصولی و فصول مختلف از عوامل مهم کمبود گل در یک منطقه می باشند.

دانشمندان آمریکایی نشان دادند که اسپیرولینا دارای تقریبا تمامی مواد مغذی (آمینواسیدهای ضروری ، لیپید های مورد نیاز زنبور عسل ) موجود در گرده گل می باشد.

آمینو اسیدهای جلبک اسپیرولینا در مقایسه با گرده گل

جلبک اسپیرولینا علاوه بر اسید آمینه‌های ضروری مورد نیاز برای سنتز پروتئین ، تقویت ایمنی کلونی و رشد کلونی ، دارای پروبیوتیک هایی است که باعث افزایش باکتری های مفید سیستم گوارشی زنبور نیز می شود .

همچنین اسپیرولینا باعث افزایش سطح mRNA  ویتلوژنین  می شود .

اسپیرولینا بهتر از گرده های گل مصنوعی

در زنبورداری صنعتی نیز نیاز به گرده گل مصنوعی به طور چشمگیری رو به افزایش است که باعث سلامت و قوی نگه داشتن کلونی زنبور ها می شود .

در حال حاضر گرده های مصنوعی از ترکیباتی چون سویا ، مخمر ، گندم ، عدس و پروتئین شیر به دست می آید که معمولاً دارای کمبود مواد غذایی  است .

که این کمبودها شامل پروتئین ها لیپیدها ، پروبیوتیک‌ها و فیبر و در موارد ریز مغذی شامل کمبود ویتامین ها ، مینرال ها و آنتی اکسیدان ها  می باشد .

بنابراین برای زنبورداری حرفه‌ای باید به فکر جایگزین بهتری بود ؛ که ریز جلبک ها بهترین گزینه هستند زیرا با  کمترین میزان مصرف آب و مواد شیمیایی در مکان هایی که گیاهان نمی توانند رشد کنند قابل کشت می باشند .

چیزی که  نیاز است یکاستخر کم عمق، نور خورشید و مقدار کمی کود است.