فروش تیغه پشم چین

تیغه دستگاه پشم چین مدل کربل

 

جهت خرید با شماره ۰۲۱۶۶۰۶۹۳۰۱ تماس بگیرید

 

تیغه و شانه پشم چین گوسفندی کربل آلمان

تیغه و شانه آسیب پذیرترین قسمت پشم چین می باشد.

جهت عمر بیشتر تیغه و شانه پشم چین گوسفندی کربل آلمان  به موارد زیر توجه نمائید:

اگر فاصله تیغه و شانه کم باشد باعث می شود تیغه بسوزد.

اگر فاصله تیغه و شانه زیاد باشد باعث می شود پشم چیده نشود.

هنگام پشم چینی تیغه و شانه را مرتب روغن کاری نمائید.

در صورت تمیز بودن پشم چیدن آن راحت تر و کیفیت پشم بهتر می باشد.

تیغه پشم چین در صورت کند شدن قابلیت تیز کردن را دارا می باشد.