دستگاه پشم چین ترکیه

دستگاه پشم چین ترکیه ای

 

جهت خرید و سفارش محصول با شماره ۰۲۱۶۶۰۶۹۳۰۱ تماس بگیرید

 

 

در هنگام استفاده از دستگاه به نکات زیر توجه نمائید:

قبل از پشم چینی پشم دام را حتما بشوئید.

خار و خاشاک موجود در پشم تمیز شده باشداین امر باعث میشود، چیدن پشم راحت تر و کیفیت پشم بهتر باشد.

۱٫ هنگام استفاده از دستگاه روغن کاری تیغه و شانه فراموش نشود.

۲٫ هیچگاه به پیچ تنظیم فاصله تیغه و شانه دست نزید.

۳٫ اگر فاصله تیغه و شانه کم باشد تیغه و شانه داغ می شود.

۴٫ احنمال دارد تیغه و شانه سوخته و دیگر قابل استفاده نمی باشد.

۵٫ اگر فاصله بیشتر باشد، دستگاه قادر به پشم چینی نمی باشد.

۶٫ در صورت کند شدن تیغه، قابلیت تیز شدن تیغه را دارا می باشد.

۷٫ مابین زدن پشم گوسفندان باید دستگاه را خاموش کرد.

۸٫ چیدن پشم را پشت سرهم انجام ندهید تا به موتور دستگاه فشار وارد نشود.

۹٫ تیغه و شانه یدک دستگاه موجود می باشد.

۱۰٫ در هنگام پشم چینی دام را رو به پشت خوابانده.

۱۱٫ سر دام را بین پاها قرار داده. از دست دام  و یک سمت بدن شروع به زدن پشم نمائید، تا به پای دام در همان سمت رسیده.

سپس سمت دیگر را انجام می دهیم.

۱۲٫هنگام پشم چینی خلاف جهت پشم شروع به زدن نمائیم.