دوره آموزشی تولید بذر قارچ

این دوره بصورت خصوصی برگزار می گردد

مدت زمان :۶ ساعت

 

به بذر اولیه تولید قارچ، اسپان نیز گفته می شود. اسپان یا اسپاون، به اندام های رویشی قارچ یا میسیلیوم ها به همراه مواد غذایی زمینه ای همراه آن گفته می شود. امروزه برای تولید و پرورش قارچ دکمه ای از تلقیح دانه های استریل شده غلات با میسیلیوم خالص تحت عنوان اسپان استفاده می کنند.

 

تولید اسپان (Spawn) شامل قرار دادن میسلیوم قارچ مورد نظر در محیط های کشت استریل، مناسب و تحت شرایط استریل می باشد. شروع کشت را می توان با استفاده از یک کلاهک قارچ سالم و تازه و یا نمونه آزمایشگاهی انجام داد و سپس از این کشت، کشت های ثانویه زیادی در محیط کشت آگار انجام خواهد شد.

در این دوره کلیه نکات علمی توسط مدرس مجرب به شما آموزش خواهیم داد

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۰۶۹۳۰۱-۰۹۱۲۶۶۲۵۷۰۳