دوره آموزشی اصول احداث سایبان

کارگاه آموزشی اصول احداث سایبان باغات

 
مدت دوره : ۳ روز
اصول و مبانی احداث سایبان 
آشنایی با انواع سایبان در باغات گلخانه ها استخرهای پرورش ماهی
تاثیر سایبان بر میکروکلیما
قسمتهای مختلف سایبان پوشش توری لنگر سرستون کابل و سیم های کشش مهار کننده
نصب سایبان
در صورت تمایل کاراموزی 
جهت ثبت نام با شماره ۰۲۱۶۶۰۶۹۳۰۱  تماس حاصل نمایید